සරන්‍යා ප්‍රසංගය


ආදරය පරම්පරාවක් බිහි කලද, විරහව නිර්මාණයක් බිහිකරයි.....

එවන් වූ විරහවකින් උපන් ගීත සංකල්පනාවන් රැගෙන සහෘද සිත් පිනවන්නට........

තනි වූ සිත්වල ප්‍රේමයේ නටබුන් සොයා .......

ජීවිතයේ ආත්මීය හැගීම සප්ත ස්වරයෙන් විදින්න...............

සරන්‍යාගෙන් අලුත් වැඩක් ................

වික්‍රමාරච්චි වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය ප්‍රමුඛ කලා අනුකමිටුව මගින් සංවිධානය කල සරන්‍යා වාද්‍ය වෘන්දය විසින් 2017 ඔක්තෝබර් මස 12 වැනිදා සවස 4.30 සිට වික්‍රමාරච්චි ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනයේ ඉදිරිපත් කල ප්‍රසංගමත් දෙහෝරාවක මිහිරි මතකය මෙලෙස දිගහරින්නෙමු....


සංවිධානය

වික්‍රමාරච්චි වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමය

Last Updated on Sunday, 15 October 2017 12:59

 

 


 

CONTACT US

Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute,
Kandy Road, Yakkala 11807,
Sri Lanka.

Tel  +94 33-2222748, +94 2222740,
+94 33 3340101

Fax  +94 33-2222739, +94 33 2226618

Email - directorgwai@gmail.com

Web - gwai.kln.ac.lk


UA-24626521-1