වාර්ෂික පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් හා වොලිබෝල් තරඟ - ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය හා කොළඹ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය

ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය හා කොළඹ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් හා වොලිබෝල් තරඟ ශූරතා ද්විත්වය වික්‍රමාරච්චි ක්‍රිඩක ක්‍රීඩිකාවන් දිනා ගන්නා ලදි. මෙම තරඟ කොළඔ විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්විනි.

මෙම තරගාවලියේ විශේෂ අමුත්තා ලෙස කොළඹ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනයේ අධ්‍යක්ෂිකා ආචාර්ය වෛද්‍ය එස්. ඩී. හපුආරච්චි මහත්මිය සහභාගී වන ලදි.

මෙහිදී හොඳම පන්දු යවන්නා ලෙස ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනයේ කේ.ඩබ්.එම්. දිනූෂ, කිකට් තරඟාවලියේ හොඳම කීඩකයා ලෙස ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනයේ ඒ.ඒ.එච්.එම්. අමරසිංහ සහ හොඳම වොලිබොල් කීඩිකාව ලෙස ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනයේ එච්. ආර්.එන්.එන්. ඩිල්රුක්ෂි ද සම්මාන ලැබීය.

විශේෂ අවස්ථා

Last Updated on Wednesday, 16 August 2017 10:56

 

 


 

CONTACT US

Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute,
Kandy Road, Yakkala 11807,
Sri Lanka.

Tel  +94 33-2222748, +94 2222740,
+94 33 3340101

Fax  +94 33-2222739, +94 33 2226618

Email - directorgwai@gmail.com

Web - gwai.kln.ac.lk


UA-24626521-1